POŠTOVANI!

NAKON POSLANOG UPITA OČEKUJTE POZIV NAŠEG DJELATNIKA KAKO BI VAS DETALJNIJE INFORMIRAO O TEČAJU!

INFO


Adresa:
B. J. Jelačića 35
31 400 Đakovo
Tel / Fax: +385 31 822 311
Mob: 099 636 6742 

NAŠE DJELATNOSTI

ŠKOLA STRANIH JEZIKA
ŠKOLA STRANIH JEZIKA
U školi stranih jezika provodimo tečajeve učenja stranih jezika za osnovnoškolsku i srednjoškolsku djecu te odrasle polaznike. Desetogodišnje iskustvo u provedbi tečajeva stranih jezika, konstantno povećanje broja polaznika te visoka stručnost nastavnog kadra dokaz su kvalitetnog rada i uspješnog poslovanja. Nudimo sljedeće tečajeve stranih jezika: engleski, njemački, talijanski, francuski i španjolski jezik. Svi naši predavači imaju akademsku titulu i primjereno iskustvo koje permanentno nadograđuju. Nudimo i tečajeve specifičnih sadržaja, prilagođene zahtjevima polaznika s usmjerenjem na određenu struku (pr. poslovni jezik, financije i slično). Prilikom upisa polaznici koji ne posjeduju znanje iz jezika kojeg upisuju, upisuju početni, tj. prvi stupanj, dok svi ostali prolaze inicijalno testiranje koje se provodi prije upisa kako bi se odredio stupanj poznavanja stranog jezika. Tijekom redovnih stupnjeva polaznici savladaju sve gramatičke strukture stranoga jezika, velik broj funkcija, kao i sve četiri komunikacijske vještine: usmeno izražavanje, čitanje, pisanje te razumijevanje slušnog i govornog teksta. Svi navedeni tečajevi stranih jezika odobreni su od MINISTRASTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA I ŠPORTA, te se isti upisuju u radnu knjižicu.
OSNOVNI TEČAJ INFORMATIKE
OSNOVNI TEČAJ INFORMATIKE
Osnovni tečaj informatike organiziramo za odrasle polaznike kroz 110 nastavnih sati. Program je verificiran od MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA te se upisuje u radnu knjižicu. Polaznici koji uspješno završe ovaj tečaj osposobljeni su za samostalan rad i efikasno korištenje osobnih računala. Učionice su opremljene prilagođenim računalima te dodatnim uređajima i pomagalima za kvalitetnu provedbu nastavne aktivnosti.
KNJIGOVOĐA NA RAČUNALU
KNJIGOVOĐA NA RAČUNALU
Tečaj knjigovodstva ili poslovne informatike osigurava potrebno znanje pri vođenju knjigovodstvenih evidencija. To je tečaj za knjigovođu na računalu koji počinje sa 30 sati informatike. U knjigovodstvenom dijelu tečaja obrađuju se osnovni pojmovi iz knjigovodstva i računovodstva, a potom evidentiranje poslovnih promjena na imovini, kapitalu, prihodima, rashodima i financijskom rezultatu uz uporabu računskog okvira. Zadnja i vrlo bitna cjelina je postupak sastavljanja završnog računa odnosno temeljnih financijskih izvješća. Na tečaju se koristi računalna metoda knjiženja. Nakon ovog tečaja polaznici su osposobljeni za rad u knjigovodstvenim programima. Program knjigovodstva verificiran je od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa i upisuje se u radnu knjižicu.
SERVISER RAČUNALA
SERVISER RAČUNALA
Serviser računala obavlja poslove sklapljanja, održavanja te popravljanja računala. Serviser računala mora u potpunosti poznavati računalo te znati svaku nepravilnost u radu ili kvar bio on hardverski ili softverski. Na tečaju servisera računala polaznici saznaju sve o dijelovima računala i njihovoj funkciji. Također, polaznici će naučiti sve o softveru: podešavanje BIOS-a, Windows-a, programa za uklanjanje i prevenciju računalnih virusa, dialera,računalnih crva , trojanskih konja te programa za spajanje na internet. U praktičnom dijelu nastave polaznici će biti osposobljeni za izradu lokalne mreže, popravljanja dijelova na matičnoj ploči, servisiranje pisača i monitora i još puno toga.
WEB DIZAJNER
WEB DIZAJNER
Sadržaji na internet stranici trebaju biti originalni, aktualni, pregledni, interesantni, vizualno privlačni, informativni, lako čitljivi te lako pamtljiv,i a nakon završenog tečaja za web dizajnera svaka vaša internet stranica sadržavat će ove karakteristike. Ovaj tečaj namijenjen je početnicima u stvaranju web stranica ali i osobama koje već imaju iskustva u web dizajnu. Polaznici će biti osposobljeni za izradu web stranica te će postati samostalni web dizajneri. Tečaj započinje sa učenjem HTML jezika i izradom jednostavne web stranice. Nastavlja se dizajnom i izradom internet stranica u programu Macromedia Dreamweaver MX 8.
AutoCAD DIZAJNER
AutoCAD DIZAJNER
Program AutoCAD je jedan od najčešće korištenih CAD programa za izradu tehničkih crteža u svim područjima, a posebice u arhikteturi, strojarstvu, građevinarstvu, geodeziji i elektrotehnici. AutoCAD je program koji omogućuje vrlo efikasno i napredno crtanje i konstruiranje uz pomoć velikog broja alata. Što je uopće CAD? CAD je znanstveno i tehničko područje koje omogućuje projektantu da uz poomoć računala obradi projekt od prve zamišljene koncepcije do konačnog stanja. CAD uključuje cijelu grupu aktivnosti, pa možemo reći da CAD predstavlja integraciju metoda računalnih i inježenjerskih znanosti koji obuhvaća bazu podataka, programsku biblioteku i podsustav za komunikaciju. AutoCAD je program koji omogućuje vrlo efikasno i napredno crtanje te konstruiranje uz pomoć velikog broja alata.
AutoCAD OPERATER U GRAĐEVINARSTVU
AutoCAD OPERATER U GRAĐEVINARSTVU
Tečaj je namijenjen svim korisnicima koji žele naučiti projektirati u 2D ili 3D tehnici te svoje projekte obogatiti vizualizacijom. Provodimo usavršavanje polaznika u programu za vizualnu arhiktekturu ARCON za poslove kreiranja različitih nacrta (tlocrti, presjeci, pogledi), izradu vizualizacije (interijera i eksterijera objekta), kreiranje animacija i Virtual Reality slika te proračun potrošnje korištenih materijala.
MENAGER PRODAJE
MENAGER PRODAJE
Manager prodaje definira odnos između prodavača i kupca. Nastoji emotivno približiti kupca i prodavača te ukazati na mogućnost kvalitetne komunikacije. Cilj ovoga tečaja je usavršavanje polaznika za vođenje prodaje i prodajnog tima. Nakon završetka tečaja polaznici su osposobljeni: - iniciranje i implementiranje potrebne korekcije u radu te povećanje razine kompetencije u vođenju prodaje - planiranje, postavljanje ciljeva, situacijsko vođenje i motivaciju tima - kod prodajnog osoblja razviti sposobnosti za vođenje u cilju postizanja boljih rezultata
NAJAM ŠATORA
NAJAM ŠATORA

- dimenzija šatora je 7 x 10 m ili 2 manja šatora 7 x 5 m

- bijeli šator pogodan za svečane prigode

- stabilna željezna konstrukcija

- mogućnost najma sa ili bez prijevoza i montaže

- kontakt telefon 091/6856770

PRIJEVODI
PRIJEVODI
Uvjeti i cjenik usluge prijevoda U školi stranih jezika „Memoria“ imate mogućnost prijevoda vaših tekstova na pet svjetskih jezika: engleski, njemački, talijanski, francuski i španjolski. Kvaliteta prijevoda je na visokoj razini, a svi prevoditelji imaju akademsku titulu i dugogodišnje iskustvo u ovoj djelatnosti. Pisani prijevodi izračunavaju se na bazi autorskih kartica koju čini 1800 znakova (uračunati i razmaci između riječi). Jedna kartica prijevoda ne mora nužno odgovarati jednoj stranici teksta. Broj autorskih kartica izračunat ćete kada ukupan broj znakova podijelite sa 1800. Vrlo žurni prijevodi obračunavaju se 100% većom cijenom u odnosu na klasično prevođenje. Žurni prijevodi su oni koji se moraju dovršiti istog dana uz uvjet da je maksimalno moguće prevesti do 5 kartica u roku 24 sata od primljenog materijala. Prijevodi ugovora, zakona, propisa i standarda obračunavaju se za 30% više u odnosu na cijene za jednostavniji tekst. Cijene za posebno zahtjevne prijevode utvrđuju se neposrednim dogovorom. Za veće količine teksta cijena se posebno dogovara uz eventualne popuste. Cjenik prijevoda S ENGLESKOG, NJEMAČKOG , TALIJANSKOG, FRANCUSKOG ILI ŠPANJOLSKOG JEZIKA NA HRVATSKI JEZIK 1 KARTICA: 80,00 Kn S HRVATSKOG JEZIKA NA ENGLESKI, NJEMAČKI, TALIJANSKI, FRANCUSKI ILI ŠPANJOLSKI JEZIK 1 KARTICA: 90,00 Kn UGOVORI, ZAKONI, PROPISI I SPECIJALIZIRANI TEKSTOVI 30% VEĆA CIJENA HITNI PRIJEVODI 100% VEĆA CIJENA PRIJEVODI S OVJEROM SUDSKOG TUMAČA 40% VEĆA CIJENA (cijene su izražene bez PDV-a)
USMENI PRIJEVOD
USMENI PRIJEVOD
Usmeni prijevod (simultano-konsekutivno) je slučaj kada je prevoditelj nazočan na mjestu koje zahtjeva naručitelj usluge. Cijena je 220,oo kn za jedan sat prevođenja. Cijena se obračunava po satu rada (1 sat = 60 minuta), a minimalna satnica je 2 sata.. Za obavljanje prijevoda izvan Đakova zaračunava se dodatnih 20% na osnovnu cijenu.
WEB STUDIO
WEB STUDIO
Promocija Vaše tvrtke na Internetu je važan oblik reklamiranja, predtavljanja i pozicioniranja tvrtke na tržištu. Internet se sve više koristi za poboljšanje poslovanja pomoću interaktivnih web stranica koje omogućuju komunikaciju sa Vašim, kako trenutnim, tako i budućim klijentima. Značaj Interneta u izgradnji i unapređenju korporativnog imidža je što on dopušta interakciju s posjetiteljima, te veću kreativnu slobodu, znatno ubrzava transakcije, štedi vrijeme i omogućava pristup informacijama 24 sata dnevno, te što Internet kao tržište svakim danom sve više raste. Stoga nudimo Vam izradu Internet stranica, promociju na Internetu te savjetovanje vezano za razvoj Internet usluga i poslovanja na Internetu. Internet stranica postaje dio imidža i dobro osmišljenom Internet stranicom tvrtka može steći dobru reputaciju među potrošačima, poslovnim partnerima, ulagateljima, u medijima i cjelokupnoj javnosti.

IZDVOJENE REFERENCE WEB STUDIJA

AKTIVA PLUS ĐAKOVO WWW
CRNOV COMMERCE ĐAKOVO WWW
NOVI RADIO ĐAKOVO WWW
POTROŠAČKI FORUM OSIJEK WWW
HOTEL STELLA ZAGREB WWW
UDRUGA HRVATSKIH KARNEVALISTA WWW
G EKSKLUZIV ĐAKOVO WWW
ĐAKOVAČKA VINA WWW